سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
حضرت علی(ع)- علوی ها

 

«آن کس که در دنیا به حساب نفس خویش برسد خداوند در قیامت او را در معرض حسابرسی قرار نمی دهد».

بسیاری از مردم عادت دارند پیش از خواب و بعد از خواب و بعد از بیماری چند حرکت  نرمش برای عضلات و بندها می کنند، به جاست که چند دقیقه را نیز صرف  پرورش فعالیت های اخلاقی  و فکری و روانی خود نمایند. این طریقه اثر بزرگی در تعالی شعوری دارد.با تفکر هرروزه درباره روشی که باید در اعمال خود اتخاذ کرد و با سعی در پیروی از خط مشی ترسیمی ، میتوان در عین حال عقل و اراده را تقویت نمود؛ بدین ترتیب در عمق شعور ، قلمرو مجهولی بسط می یابد که در آن هر کس به تنهایی ، بی نقاب چهره خود را می بیند؛ و موفقیت ما در اجرای مقررات زندگی، به شدت با زندگی درونی ما بستگی دارد.

همانطور که تاجر دفتر دخل و خرج خود و دانشمند اوراق تجربه های خویش را به دقت تنظیم میکند هر فردوی خواه فقیر و خواه غنی عالم و یا جاهل باید هر روز خوبی ها و بدی های انجام یافته و مخصوصا میزان شادی یا رنج اضطراب و یا آرامش کینه یا محبتی را که در دوستان و هم نوعانش تزریق کرده است ضبط نماید. فقط با اجرای صبورانه این روش ها است که تدریجا جسم و جان تغییر پیدا می کند.

 
موضوع مطلب :