سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
حضرت علی(ع)- علوی ها
پنج شنبه 88/11/29 :: 9:5 عصر

عقل طبیعی و تجربی

تجربه وسیله بهره برداری از سرمایه گران قدر هوش و خرد است.تجربه عقل

طبیعی را شکوفا می کند و بسیاری از استعدادهای فطری آدمی را به فعلیت می آورد.کسی که حوادث و رویدادهای عمر را با دقت مورد بررسی قرار داده و به

علل آنها پی برده و نتیجه به دست آمده را در خزانه ضبط کرده است ضمیری بیدار و ذهنی روشن دارد. او علاوه بر عقل طبیعی دارای عقل تجربی است و بر

اثر معلومات و اطلاعاتی که در کلاس زندگی آموخته از فهم اکتسابی نیز برخوردار است.

علی (ع) فرموده:«عقل بر دو قسم است:یکی طبیعی و آن دیگر تجربی. و نتیجه

این هر دو عقل،به سود آدم است». 
موضوع مطلب :